180315

#070707

GB Club 2002 Midtjylland

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

Siderne er opdatere den 2. november 2018 * Mail til webmaster * Mail til GB Club 2002 Midtjylland * For at få større billeder - klik på billedet

Hvor gik GB Club 2002 Midtjyllands ture hen

Generalforsamling den 15. marts 2018

En kold aften i marts afholdte vi vores årlige generalforsamling.

28 medlemmer mødte op til generalforsamlingen. Efter formandens velkomst var der serveret smørrebrød og en enkelt påskebryg.

Derefter gik vi over til det vi var kommet for: Generalforsamling. Formanden aflagde beretning og kassereren

regnskab. Begge dele blev godkendt uden nævneværdige kommentarer.

Der var genvalg til samtlige poster i bestyrelsen. Et enkelt punkt på dagsorden blev drøftet og resulterede i en prøveperiode frem 2019.

Webmaster gennemgik mulighederne på vores hjemmeside for medlemmerne.

Til slut takkede ordstyreren for god ro og orden inden vi gik over til kaffen.