GB Club 2002 Midtjylland

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

Siderne er opdateret den 27. november 2021              Mail til webmaster  *  Mail til GB Club 2002 Midtjylland  * Mail til MC salg            For at få et større billeder - klik på  billedet

Hvor gik GB Club 2002 Midtjyllands ture hen i 2021

Generalforsamling den 10. juni 2021

Ordinær generalforsamling.

På grund af Corona var det ikke muligt at afholde vores general-forsamling i marts, som vi plejer. Dette var dog uden betydning for fremmødte medlemmer. Rekord stort fremmøde.


Formanden bød velkommen, hvor-efter vi straks gik i gang med det obligatoriske traktement. Et indslag, som alle medlemmerne syntes godt om.


Generalforsamlingen startede, som den plejer. Formanden kaldte til samling for derefter at foreslå en dirigent til slagets gang. Dirigenten takkede og kunne tilføje, at gene-ralforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne, derefter startede vi på de forskellige punkter på dags-ordenen.


Alt forløb efter, som det plejer. Alle punkter i dagsordenen blev god-kendt efter bland andet enkelte spørgsmål til kassereren. Alt i alt en rolig generalforsamling.


Til slut takkede dirigenten medlemmerne af for god ro og orden.


Derefter var der kaffe og småkager.

 

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

GB Club 2002 Midtjylland, Frølundparken 4, Hammerum, 7400 Herning