211120-Stumpe

GB Club 2002 Midtjylland

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

Siderne er opdateret den 9. maj 2023

For at få et større billeder - klik på billedet


Hvor gik GB Club 2002 Midtjyllands ture hen i 2021

Stumpemarked i Herning, den 20. november 2021

Endelig stumpemarked igen efter Corona nedlukningen.

På trods af at besøgstallet var no-get mindre end tidligere år, var GB Clubs stand velbesøgt. Medlemmerne havde om fredagen lavet en flot stand med salgsbor-de, kaffeborde, masser af ud-smykning på væggene og selv-følgelig det vigtigste medlem-mernes motorcykler.

Vi hyggede os om lørdagen med de mange besøgende, som fra morgenen blev budt på rund-stykker og kaffe. MCH sponso-rerede til frokost til alle deltagere fra klubben 3 stk. dejlige smør-rebrød.

Der var to motorcykler til salg. Den ene blev solgt.

Alle deltagere skal have stor ros for hjælpen og hyggeligt samvær. Dagen endte med en øl i klublo-kalerne ved 18-tiden.

Mvh.

Hans

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

GB Club 2002 Midtjylland, Frølundparken 4, Hammerum, 7400 Herning